H.Z.+1 társa

Tárgyalás időpontja: 
2021. október 14., csütörtök 13.00
Ügy tárgya: 
halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége
Ügyszám: 
B.103/2020
Tárgyalás helyszíne: 
Szombathelyi Járásbíróság
Tárgyaló: 
20. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Az I. r. vádlott egy szombathelyi távhőszolgáltató kft. kivitelezési mérnöként, a hibaelhárítás gyakorlati kivitelezéséért felelős vezetőjeként vett részt 2019. júniusában Szombathelyen a távhőszolgáltató rendszerén tapasztalt nagymértékű vízvesztés miatt a szerelőcsatornában lévő távhő vezeték hibaelhárítási munkálatain.  A II. r. vádlott munkagépkezelőjeként vett részt ugyanezen hibaelhárítási munkák elvégzésében. A sértett fűtésszerelő munkakörben foglalkoztatott alkalmazottja volt a távhőszolgáltató kft.-nek.

A hibaelhárítási munkálatok során I. r. a munkavégzés megkezdése előtt a jelenlévőknek ismertette az elvégzendő feladatokat, azaz, hogy a 2-2,5 méter mélyen lévő szerelőcsatornáról el kell távolítani a földet, majd az azon lévő beton fedlap felemelése után a hibás távhővezetéket meg kell javítani. Miután az I. r. vádlott kijelölte a munkagödör ásásának helyét, a II. r. vádlott Caterpillar 428F típusú árokásó-rakodógéppel megkezdte a fedlap feltárását, majd azt a munkagép segítségével a munkagödör rövidebb oldalának támasztotta. Mivel a hiba nem a felemelt fedlap alatt volt, az I. r. vádlott újabb utasítást adott további szerelőcsatorna-szakasz feltárására. A hibaelhárítás érdekében feltárni kívánt szerelőcsatorna beton fedlapja részben a járda alatt helyezkedett el, ezért a II. r. vádlott a járda betonját feltörte.

Ezt követően a II. r. vádlott a törőfejet kicserélte a markoló kanálra, majd az ásási munkák elvégzése érdekében a munkagépet a tehermentesítő lábakkal rögzítette, kitalpalta. Ennek során a gép bal oldali stabilizáló karját a feltört betontörmelékre engedte, majd a fedlap feletti földréteget kiásta. Miután a második fedlap is láthatóvá vált, azt a II. r. vádlott a munkagép markoló kanalával felemelte, és a munkagödör oldalának támasztotta. Mivel a 293 cm x 142 cm x 12,5 cm nagyságú, és mintegy 1 tonna súlyú betonlapot kb. függőleges helyzetig lehetett felállítani, azt a II. r. vádlott a munkagép markoló kanalával támasztotta meg, a fedlapot ily módon csak a munkagép kanala tartotta. Mivel a hibás vízcső-szakaszt megtalálták, I. r. vádlott utasítására a sértett és egy munkatársa lementek a munkagödörbe és megkezdték a hiba elhárítását. Ennek során az I. r. vádlott a helyszínről távozott, a javításhoz szükséges anyagért a kft. telephelyére ment anélkül, hogy maga helyett munkairányítót jelölt volna ki.

Közben II. r. vádlott az árokásó-rakodógépet leállította, abból kiszállt, majd kis idő elteltével – anélkül, hogy meggyőződött volna arról, hogy a munkagödörben tartózkodik-e valaki - visszaült a munkagépbe, azt elindította. Ennek következtében a munkagép törmelékeken álló, bal oldali letalpaló lába kb. 42 cm-t oldalirányba megcsúszott, a beton fedlap pedig elveszítette addigi viszonylagos stabil helyzetét, megbillent és a szerelőaknában tartózkodó néhai Horváth László sértettre dőlt.

A sértett a baleset következtében olyan sérüléseket szenvedett el, melyek következtében a helyszínen életét vesztette.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Nem
Egyéb információ: 

A sajtó és hallgatóság részvétele regisztrációhoz kötött. További információ: https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20201014/sajtoregisztracio

Eljáró bíróság: 
CsatolmányMéret
171.31 KB