Sz. J. Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége

Tárgyalás időpontja: 
2018. január 23., kedd 08.30
Ügy tárgya: 
Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége
Ügyszám: 
B.446/2017
Tárgyalás helyszíne: 
9700 Szombathely, Szily u. 7.
Tárgyaló: 
18
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vádirat szerint a vádlott mint egy építési munkálatokat végzés kft. képviselője
2016. augusztusában szerződést kötött egy szombathelyi hidegraktár tető-
szerkezetének bontására. A bontási munkálatokat a kft. egyszerűsített foglal-
koztatás keretében alkalmazott munkavállalói végezték olyan módon, hogy mi-
után a kft. telephelyén a vádlott szóban utasítást adott a munka elvégzésére, a
munkavállalók feladataira, a munkaterületre szállította őket, majd onnan távo-
zott, távollétében egy másik személy bízott mega munka irányításával. A mun-
kálatok elvégzéséhez az alkalmazottak munkavédelmi sisakot, mellényt, kesz-
tyűt, bakancsot és láthatósági mellényt, illetve egyéni védőeszközként 2 db
testhevederzetet kaptak a vádlottól. A baleset bekövetkeztekor a sértettet
nem viselte a testhevederzetet, és a munkát felügyelő személy felszólítása elle-
nére lépett ki a tetőre, ahonnan 5,1 m magasságból lezuhant, és a szakszerű
kórházi kezelés ellenére belehalt az elszenvedett sérülésekbe.
A vádirat szerint a sértett halála azért következett be, mert a vádlott mint mun-
káltató nem gondoskodott bontási technológia kidolgozása iránt és elmulasz-
totta a leesés elleni védelem kialakítását.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Nem
Eljáró bíróság: 
CsatolmányMéret
24.69 KB