Magasabb vezetői megbízás visszavonása a Nyugat-Magyarországi Egyetemen; tárgyalás kitűzése

Tárgyalás időpontja: 
2015. június 17., szerda 13.00
Ügy tárgya: 
magasabb vezetői megbízás visszavonása
Tárgyalás helyszíne: 
9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/a
Összegzés: 

A felperest az alperes 2013. október 10. napjától 2017. december 31. napjáig bízta meg a Nyugat-Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ elnök-rektorhelyettesi feladatainak ellátásával.
Az alperes e magasabb vezetői megbízást 2015. március 14-i hatállyal visszavonta, melyet a Savaria Egyetemi Központ megszűnésével indokolt.
A felperes keresetében vezetői megbízása helyreállítását, s az elmaradt vezetői pótlék és illetménykiegészítés megfizetését kérte. Álláspontja szerint a Savaria Egyetemi Központ nem szűnt meg, hatásköre és feladatköre változatlan maradt az átszervezést követően. A Savaria Egyetemi Központ már nem a rektor, hanem a kancellár közvetlen irányítása alatt áll, s az elnök-rektorhelyettes elnevezés egyetemi központ igazgatóra változott. A korábbi és a jelenlegi Szervezeti és Működési Szabályzat összevetéséből egyértelműen megállapítható, hogy az elnök-rektorhelyettes és az egyetemi központ igazgató feladatai megegyeznek. Fentiekre tekintettel a magasabb vezetői megbízás visszavonásának indokolása nem felelt meg a valóságnak.
Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte. Álláspontja szerint változott az egyetemi központ tartalma, funkciója, ugyanis az egyetemi központok most már nem a karok felett, hanem mellettük működő, a Kancellári Hivatal alá tartozó szervezeti egységek. A Savaria Egyetemi Központ igazgató munkakör betöltése kapcsán már nem az oktatói-tudományos tapasztalatnak, hanem a gazdasági végzettségnek és tapasztalatnak van jelentősége. Az igazgató és az elnök-rektorhelyettes feladatai tehát nem feleltethetők meg egymásnak.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen