Számlaszámok

Nemzetközi utalások SWIFT kódja : MANE HU HB

  • Költségvetési előirányzat-felhasználási keretszámla: 10047004-01483185-00000000
    IBAN : HU42  1004  7004  0148  3185   0000  0000
    A Szombathelyi Törvényszék alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek és kiadások   teljesítésére szolgál.
     
  • Bírói, Elnöki, Óvadéki letét számla: 10047004-01483185-21000005
    IBAN :  HU21 1004  7004  0148  3185  2100  0005
    A bírósági eljárásokhoz kapcsolódó költségek megelőlegezésére szolgál (teljesítési, őrzési letétek, szakértői, -ügygondnoki, -tolmács..stb. díjak, óvadék, biztosíték)
     
  • Végrehajtói letéti számla: 10047004-01483185-22000008
    IBAN: HU84  1004  7004  0148  3185  2200  0008
    A Szombathelyi Törvényszéki végrehajtók által behajtott igazságügyi követelések befizetésére szolgál
     
  • Felszámolási díjfedezeti letét számla: 10047004-01483185-24000004
    IBAN: HU92  1004  7004  0148  3185  2400  0004
    A felszámolási eljáráshoz kapcsolódó hitelezői nyilvántartásba vételi díjak befizetésére szolgál.
  • Szombathelyi Törvényszék eljárási illeték számla: 10032000-01012509-00000000                                                                                 IBAN : HU90 100320000101250900000000