Sikkasztott az ügyvezető

A Szombathelyi Járásbíróság 1 rendbeli jelentős értékre, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette és más bűncselekmény miatt halmazati büntetésül 1 év 4 hónap - végrehajtandó - börtönre, 300.000 forint pénzbüntetésre ítélt egy férfit. Eltiltotta továbbá 3 évre a gazdasági társaságok vezető tisztségviselői tevékenységének ellátásától. Kötelezte a vádlottat a sértett javára 28.824.786 forint kártérítés, valamint az állam javára 577.899 forint bűnügyi költség megfizetésére.

A tényállás szerint egy 2016-ban bejegyzett, önálló cégjegyzési joggal rendelkező cég ügyvezetője a társaság megalakulásától kezdve 2019. október 7-ig a vádlott volt. A társaság ügyvezetőjeként a vádlott végezte az adminisztrációt, a könyvelővel való kapcsolattartást, valamint a társaság pénzügyeinek kezelését – ideértve a társaság házipénztárát is – a vádlott látta el. A vádlott a társaság pénztári pénzkészletéből – amely a vádlottra, mint vezető tisztségviselőre rá volt bízva– saját céljaira 2016. október 26. és 2019. október 7. közötti időben több részletben jogtalanul pénzt vett fel, továbbá 2019. október 7-én a vádlott ügyvezetői megbízatásának megszűnésekor a tárgyi eszközökkel nem számolt el, hanem azt a vezető tisztségviselői megbízatása alatt jogtalanul eltulajdonította, saját céljaira használta fel. A vádlott a sértettnek összesen 28.824.786 forint meg nem térült kárt okozott. A vádlott a cselekményét rendszeres haszonszerzésre törekedve, üzletszerűen követte el. 

Az ítélet nem jogerős, mert az ügyészség súlyosításért -hosszabb tartamú szabadságvesztés-, míg a vádlott és védője elsődlegesen bizonyítottság hiányában való felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbezett.

Szombathely, 2024. február 29.

Szombathelyi  Törvényszék Sajtóosztály