Leesett a padlásról egy munkás

A Kőszegi Járásbíróság maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében mondta ki két vádlott bűnösségét, mindkettőjüket pénzbüntetésre ítélte, továbbá kötelezte őket a mintegy 280.000 forint összegű bűnügyi költség egyetemleges megfizetésére.

Az I. rendű vádlott egy kft. egyik tulajdonosa és ügyvezetője, míg a II. rendű vádlott a kft. alkalmazottja, aki I. rendű vádlott utasításai alapján a kft. telephelyein zajló munkákat irányította.
Az I. rendű vádlott 2021. december 7-én a kft. lukácsházi telephelyén csirkeszállítást szervezett, amely munkához munkaerőt kerestek. A munkára többek között a sértettet is felkérték, aki azt vállalta. A tényleges munkavégzését a helyszínen az I. rendű vádlott megbízásából a II. rendű vádlott szervezte, ő osztotta ki a feladatokat, majd maga is részt vett a munkavégzésben.
A sértett 2021. december 7-én a kft. lukácsházi telephelyén, enyhén ittas állapotban részt vett a csirkeszállításban, amelynek során a feladata – a II. rendű vádlott által meghatározottan – az istálló padlásterében a dobozokba összekészített csirkék molnárkocsin történő mozgatása volt a kellően meg nem világított padlástérben, a csirketartásra kijelölt helyről az előtéren keresztül az erkélyre, ahonnét a csirkével teli dobozokat tehergépkocsikra rakták. A sértett 22 óra 45 perc körül az erkélyről az előtérbe visszatérve a molnárkocsit hátrafelé mozogva húzta, amelynek során a padlástérben lévő, le nem fedett, el nem kerített, külön meg nem jelölt, megfelelően meg nem világított 2,5 méter és 0,85 méter födémnyíláshoz érve, azon keresztül az istálló 3,6 méter mélyen lévő földszintjére zuhant.
A baleset bekövetkezésének előzményi oka az volt, hogy az I. rendű vádlott megszegte a Mvtv. szabályait, mivel nem rendelkezett kockázatérékeléssel és az általa foglalkoztatott sértett nem vett részt munkavédelmi oktatáson. A baleset bekövetkezésének közvetett oka egyfelől az volt, hogy az I. rendű vádlott megszegte a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló rendeletben írtakat, mivel az egészséges és biztonságos munkavégzéséhez szükséges természetes fényt, továbbá a munkavégzés jellegéhez és körülményeihez igazodó mesterséges megvilágítást nem biztosította, másfelől pedig az, hogy a sértett azzal, hogy enyhe fokú ittas állapotban állt munkába, megszegte az Mvtv. azon rendelkezését, miszerint a munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésére alkalmas állapotban végezhet munkát.
A baleset bekövetkezésének közvetlen oka azonban az volt, hogy az I. rendű vádlott azzal, hogy a födémnyílást nem fedte le, illetve elkerítéséről nem gondoskodott, megszegte az Mvtv. azon rendelkezését, miszerint a munkahelyen gondoskodni kell az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges mozgástérről, s az olyan munkahelyen, ahol be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavállalót és a munkavégzés hatókörében tartózkodókat leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, vagy más alkalmas módon kell a védelemről gondoskodni. Megszegte továbbá a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló rendelet szabályát, miszerint amennyiben a munkahelyen olyan veszélyes területek vannak, ahol a munka jellegéből adódóan a munkavállaló lezuhanásának, illetve az általa használt munkaeszköz vagy egyéb tárgy leesésének veszélye áll fenn, e helyeken olyan eszközt (lehatárolást) vagy más műszaki megoldást kell biztosítani, amely megakadályozza a munkavégzés hatókörében illetéktelenül tartózkodó személyek bejutását ezekre a területekre, a belépésre jogosult munkavállalók védelme érdekében pedig minden szükséges intézkedést meg kell tenni, és a veszélyes területeket a vonatkozó jogszabályok szerint feltűnő jelzéssel kell ellátni.
A II. rendű vádlott pedig, mint a munka irányítója azzal, hogy eltűrte a leesésveszélyes munkakörnyezetben a munkát, megszegte az Mvtv. azon rendelkezését, miszerint a munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, s ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a teljesítését meg kell tagadnia.

A baleset következtében a sértett többek között csonttöréseket szenvedett el, amely sérülések tényleges gyógytartama együttesen 60 nap. A sértettnek az elszenvedett sérüléseiből maradandó fogyatékossága keletkezett.

Az ítélet jogerős.

Szombathely, 2023. április 17.

Szombathelyi Törvényszék Sajtóosztály