Összbírói értekezlet a Szombathelyi Törvényszéken

Idén is az összbírói értekezletek sorában a harmadik helyszín volt 2023. április 04-én a Szombathelyi Törvényszék. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény rendelkezése alapján a törvényszékek elnökei évente egyszer tájékoztatják az OBH elnökét és a bírákat a bíróság előző évi működéséről, ügyforgalmi és gazdálkodási helyzetéről.

 

A Szombathelyi Törvényszék értekezletén részt vett dr. Senyei György az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Gyarmathy Judit a Kúria Főtitkára, dr. Molnár Andrea a Győri Ítélőtábla elnökhelyettese, dr. Turcsánné dr. Molnár Katalin a Székesfehérvári Törvényszék elnöke, dr. Némethné dr. Szent-Gály Edit Katalin a Veszprémi Törvényszék elnöke dr. Csorba Zsolt a Tatabányai Törvényszék elnöke, dr. Somogyi Zoltán a Győri Törvényszék elnöke,  Deutschné dr. Kupusz Ildikó és dr. Barkóczi Balázs az Országos Bírói Tanács tagjai, az OBH Elnöki Kabinet képviseletében dr. Tóth Áron, továbbá dr. Élő Károly a Kúria Főtitkárának kabinettvezetője.

A Szombathelyi Törvényszék a kislétszámú törvényszékek sorába tartozik, ugyanakkor ez nem von le a törvényszékek közötti jelentőségéből  – hangsúlyozta dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke.

A törvényszéken elhúzódó ügyek kezelése terén komoly és eredményes erőfeszítéseket tettek 2022 évben is, aminek következtében az ügyhátralék 2020 óta folyamatosan csökken. A 2 éven túl folyamatban lévő ügyek száma folyamatosan csökkent, amely a jogkereső állampolgárok érdekét szolgálja.

Az országos átlagot tekintve az éves ügyérkezés 2,8 %-kal csökkent 2022-ben, a Szombathelyi Törvényszéken azonban a befejezések száma meghaladta az érkező ügyek számát, ennek a mutatója 4,2%, ami pedig az országos mutatóknál kedvezőbb.

Az OBH elnöke kiemelte tovább, hogy civilisztikai ügyszakban az elsőfokú ügyek 95 %-a jogorvoslat igénybevétele nélkül emelkedett jogerőre, valamint a Szombathelyi Törvényszék megyei elsőfokú döntései körében – melyek közé a jelentős tárgyi súlyú ügyek tartoznak – 2022-ben nem volt hatályon kívül helyezés. Ezek jelzik az időben hatékony ítélkezési tevékenység megalapozottságát is.

A távmeghallgatási rendszer továbbra is hatékonyan működik, ennek köszönhetően 536 távmeghallgatás lebonyolítására került sor Vas vármegyében, amely szintén az ügyek mielőbbi befejezését szolgálja.

A tavalyi évben 27 millió forint összegben került sor a Szombathelyi Törvényszékhez tartozó bíróságokon épületkorszerűsítésre, amely az energiaválságra tekintettel hosszú távon is nagy jelentőséggel bír.  

Dr. Szabó Sándor, a törvényszék elnöke többek között beszámolt az ügyforgalmi adatokról, ezen belül arról, hogy a Szombathelyi Törvényszéket is érintette az ügyérkezés csökkenése, emellett a folyamatban lévő ügyek száma is 2,5 % -os csökkenést mutat. Kiemelte, hogy a Szombathelyi Törvényszéken büntető ügyszakban jelenleg nincsen 2 illetve 5 éven túl folyamatban lévő ügy.  Az embercsempészéssel érintett ügyekkel kapcsolatban elmondta, hogy azok intézése folyamatos készültséget igényel, és a törvényszék vezetése belső átszervezésekkel is igyekszik megfelelni ennek a kihívásnak. A célok között szerepel az időszerűség további javítása és az arányos munkateher-megosztás folyamatos biztosítása az ítélkezés minőségének megőrzésével.

Szombathely, 2023. április 4.