Embercsempész bűnszervezet tagjai a bíróság előtt

A Szombathelyi Járásbíróság az I. rendű szerb vádlottat 1 rendbeli társtettesként, vagyoni haszonszerzés végett, több személynek segítséget nyújtva, bűnszervezetben elkövetett embercsempészés bűntette és 1 rendbeli egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt halmazati büntetésül 5 év fegyházra és 10 év Magyarország területéről kiutasításra; a II. rendű – szintén szerb – vádlottat társtettesként, vagyoni haszonszerzés végett, több személynek segítséget nyújtva, bűnszervezetben elkövetett embercsempészés bűntette miatt 4 év fegyházra és 8 év Magyarország területéről kiutasításra ítélte. A vádlottak feltételes szabadságra nem bocsáthatóak.

A tényállás szerint a vádlottak a nyomozás során ismeretlenül maradt szerb állampolgárságú személy által Belgrád környékén szervezett hierarchikus felépítésű, országhatárokon átnyúló, feladatmegosztáson alapuló szervezet tagjaiként érkeztek Magyarországra azért, hogy vagyoni haszonszerzés végett segítséget nyújtsanak a szerb-magyar határon illegálisan Magyarország területére lépett személyeknek a magyar-osztrák határ ugyancsak jogosulatlan átlépéséhez. A szervezet vezetője, illetve a szervezeti hierarchiában feljebb álló tettestársak gondoskodtak a külföldiek Magyarországra jutásának megszervezéséről, az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek biztosításáról, az őket Magyarország területén szállító gépkocsivezetők és előfutók külföldi beszervezéséről, és ezen részcselekmények összehangolásáról, továbbá az ezekhez szükséges anyagi feltételek és a végrehajtásért járó javadalmazás biztosításáról is. A szervezet további – Magyarországon tevékenykedő – tagjainak feladata volt a beszervezett szállítók és előfutók magyarországi fogadása és elszállásolása, a bűncselekmények elkövetéséhez használt gépkocsik és mobiltelefonok átadása, a hatóságok előtti lelepleződést nehezítő hamis rendszámok biztosítása, az indulási és célkoordináták magadása, és a szállítások során történő telefonos instruálása. Az utaztatás minden részletét megtervező – alá-fölé rendeltségen alapuló – bűnszervezet folyamatos működtetése érdekében a szervezet Szerbiában, illetve Magyarországon tevékenykedő tagjai csupán bizonyos részfeladatokat láttak el, amely elvégzésére újabb és újabb személyeket szerveztek be, akik tipikusan csak a velük közvetlenül kapcsolatban állókat ismerték.

A vádlottak tudták, hogy egy olyan – háromnál több főből álló – bűnözői csoport tagjaiként vesznek részt bűncselekmények (embercsempészet) elkövetésében, amelyen belül – a velük közös cél érdekében együttműködő és szándékegységben lévő – ismeretlen tettestársaik szervezték meg és hajtották végre a külföldiek – meg nem engedett módon való – Magyarországra juttatását, míg ők az osztrák-magyar határhoz történő tovább szállításáért feleltek, és ők ezért részesültek díjazásban. 

A II. rendű vádlott 2022. március 1-jén érkezett gyalogosan Magyarországra azt követően, hogy Belgrádban elfogadta a bűnszervezet egy tagjának megbízását, miszerint 550 euró díjazás fejében előfutóként segítséget nyújt illegális külföldiek Magyarországon való szállításában. Miután átlépte a szerb-magyar határt, a megbízójának utasítására a nyomozás során fel nem derített tettestársai – már várták egy Opel Zafirával, és este egy szegedi környéki hotelbe vitték, ahol részére szállást biztosítottak, és rendelkezésére bocsátottak egy Audi A3 típusú személygépkocsit, egy mobiltelefont a kapcsolattaratás és későbbi utasítások fogadása érdekében.

Az I. rendű vádlottat is – számára jelentős javadalmazást ígérve – Szerbiában szervezték be, majd – miután Magyarországra érkezett – a szervezet tagjai szintén ugyanabban a hotelben biztosítottak neki szállást. A vádlottak egymást nem ismerték, az utasításokat mindkettőjük számára a szervezet magasabb szintjén álló tagjai adták, a hotelben való lakhatásuk költségeit is a bűnszervezet vezetője biztosította, a vádlottakkal a rendelkezésükre bocsátott mobiltelefonokon – egy alkalmazáson keresztül – kommunikáltak a tettestársaik.

Az I. rendű vádlottnak átadták a szervezet tagjai által használt, Opel Zafirát, amelyre már korábban felhelyezték a hamis, magyar forgalmi rendszámokat. A gépkocsiban – a későbbre tervezett rendszámtáblacsere céljából – el voltak helyezve annak eredeti külföldi rendszámtáblái is. Az I. rendű vádlott tisztában volt azzal, hogy a részére – használat céljából – átadott gépkocsi egyedi azonosító jele hamis, a későbbi rendszámtábla-cserére hatóságok megtévesztése céljából van szükség. Az I. rendű vádlott a szervezet felsőbb szinten álló egy tagjának mobiltelefonra küldött utasítására – 2022. március 4-én 4 óra körül, Kecskemét környékén 11 afgánt vett fel az Opelbe. Eközben a II. rendű vádlott feladata az volt, hogy egy – az egymással semmilyen módon kapcsolatban nem álló vádlottak tevékenységét összehangoló – szervezettag utasításai nyomán a külföldi forgalmi rendszámú, Audi A3 típusú személygépkocsival az I. rendű vádlott vezette gépkocsi elé kerüljön, majd így haladtak 10 perc különbséggel a Kecskemét-Lajosmizse-Biatorbágy útvonalon Szombathely irányába. 

A II. rendű vádlott feladata az volt, hogy amennyiben rendőri ellenőrzés veszélyét észleli, azt telefonon időben jelezhesse megbízói részére, akik így az I. rendű vádlott felé továbbíthatták volna a figyelmeztetést. Az I. rendű vádlott Biatorbágy után, a korábbi utasításoknak megfelelően – az általa használt gépkocsi hamis rendszámtábláit levette, és arra felhelyezte az eredeti rendszámtáblákat azért, hogy ezzel is csökkentse a lelepleződést, majd útját a Győr-Enese-Ölbő útvonalon – továbbra is követve a II. rendű vádlottat – folytatta az osztrák-magyar határ felé.

A határ elérését megelőzően azonban az Opelt fél 8-kor a 87. számú főút és a Szombathely, Söptei út kereszteződésének közelében észlelte a rendőrjárőr, majd feltartóztatta. A II. rendű vádlottat – miután a szervezet őt instruáló tagjának utasítására – a gépkocsijával Torony térségében már visszafordult, 8 óra körül Szombathely környékén tartóztatták fel a rendőrök.

Az ítélet nem jogerős. Az ügyész fellebbezést jelentett be mindkettő vádlott vonatkozásában, súlyosításért. A vádlottak és védőik téves minősítés és enyhítés érdekében jelentettek be fellebbezést.

A bíróság mindkettő vádlott letartóztatását fenntartotta, amely ellen nem jelentettek be fellebbezést.

Szombathely, 2022. november 24.

Szombathelyi Törvényszék Sajtóosztály