Kölcsönért csapott be egy házaspár egy banki ügyintézőt

A Szombathelyi Járásbíróság az I. rendű vádlottat 1 rendbeli társtettesként elkövetett jelentős kárt okozó csalás bűntette, 1 rendbeli számvitel rendje megsértésének bűntette és 1 rendbeli társtettesként elkövetett hamis magánokirat felhasználásnak vétsége miatt halmazati büntetésül 1 év 10 hónap – végrehajtásában 2 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztett – börtönre és 350.000 forint pénzbüntetésre ítélte. A II. rendű vádlottat 1 rendbeli társtettesként elkövetett jelentős kárt okozó csalás bűntette és 1 rendbeli társtettesként elkövetett hamis magánokirat felhasználásnak vétsége miatt halmazati büntetésül 1 év 6 hónap – végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett – börtönre és 250.000 forint pénzbüntetésre ítélte.

A terheltek közül a II. rendű vádlott egy szombathelyi székhelyű cég vezető tisztségviselője volt 2015. szeptember 7-től a társaság felszámolásának elrendeléséig. A cég tényleges, napi irányítását – ideértve a könyvelővel való kapcsolattartást is – a férje, az I. rendű vádlott látta el.

2018-ban a cég hitelt kívánt felvenni egy banktól. Az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat a vádlottak együtt folytatták le a sértett ügyintézőjével. A hitel ügyintézése során I. rendűvádlott 2018. július 27-én készített, a II. rendű terhelt pedig aláírt egy olyan „Lejárt vevő és szállító kimutatás” elnevezésű dokumentumot, amely szerint a cégnek 2018. május 31-én nem volt lejárt tartozása. Ezen irat azonban valótlan tartalmú volt, mert a társaságnak ekkor volt lejárt tartozása, s erről mindketten tudomással bírtak, ahogy arról is, hogy a cég ellen 2018-ban felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelmet nyújtottak be. A terheltek a valótlan tartalmú okiratot a hitel ügyintézése során benyújtották a sértett pénzintézethez, ezzel felhasználva azt. A vádlottak a hitel megszerzése érdekében a valótlan tartalmú „Lejárt vevő és szállító kimutatás” sértetthez történő benyújtásával, a felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem és azon tény eltitkolásával, hogy a társaság vagyona 2018-ban már nem nyújtott fedezetet tartozásainak kiegyenlítésére, jogtalan haszonszerzés végett tévedésbe ejtették a bank ügyintézőjét. Amennyiben a sértett tudomással bírt volna a „Lejárt vevő és szállító kimutatás” valótlanságáról, a felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásáról és a társaság tényleges vagyoni helyzetéről, akkor nem biztosított volna hitelkeretet a cégnek, a megtévesztés hatására azonban 2018 szeptemberében folyószámlakölcsön szerződést kötött a társasággal, amelynek részéről azt II. rendű vádlott írta alá. A szerződés keretösszege 30.000.000 forint volt, amelyet 2018. október 31-ig a terheltek teljes egészében ki is merítettek. A vádlottak magatartásukkal jogtalan haszonszerzés végett tévedésbe ejtették a bank ügyintézőjét, és a sértettnek összesen 30.000.000 forint kárt okoztak, amelyből egy hitelgarancia cég 24.000.000 forintot, továbbá a bírósági eljárásban a vádlottak 9 millió forintot megtérítettek.

Az ítélet mindkét vádlottra jogerős.

Szombathely, december 3.

Szombathelyi Törvényszék Sajtóosztály