Börtönőrre támadt a többszörös visszaeső rab

A Szombathelyi Járásbíróság 1 rendbeli hivatalos személy elleni erőszak bűntette és 1 rendbeli folytatólagosan elkövetett rongálás vétsége miatt halmazati büntetésül, mint többszörös visszaesőt 3 év fegyházra ítélte a vádlottat azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. Továbbá kötelezte 208.245 forint bűnügyi költség megfizetésére.

A tényállás szerint 2020. február 24-én reggel a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet egyik zárkája előtt, a jogerős szabadságvesztés büntetését töltő vádlott rendkívüli pszichológusi meghallgatását végezte egy büntetés-végrehajtási százados, amelynek során a vádlott agresszív magatartást tanúsított. Emiatt a körletfelügyelői feladatokat ellátó büntetés-végrehajtási őrmester sértett felszólította a vádlottat, hogy lépjen vissza a zárkába, azért, hogy a zárka biztonsági rácsát be tudja zárni. A vádlott ennek eleget is tett, azonban amikor a büntetés-végrehajtási őrmester sértett a rácsot kulccsal is be akarta zárni, ennek megakadályozása érdekében a vádlott a rácsot megragadta és két kézzel kifelé nyomta és közben a sértettet azzal fenyegette meg, hogy megöli, továbbá több alkalommal az arcán le is köpte, illetve a jobb kezével a sértett feje felé ütött a rácson keresztül. Az ütés elől a büntetés-végrehajtási őrmester sértett elhajolt, így az nem találta el. A büntetés-végrehajtási őrmester sértett mindeközben folyamatosan próbálta a biztonsági rácsot bezárni, azonban a vádlott aktív ellenszegülő magatartása folytán ez nem sikerült, ezért a rácsot kinyitva a vádlottat belökte a zárkába, testi kényszer alkalmazásával megpróbálta megbilincselni, ez azonban a vádlott ellenszegülése miatt nem sikerült, így az intézkedést félbehagyta, bezárta a zárkaajtót és segítséget kért. Amikor a helyszínre érkezett a büntetés-végrehajtási törzsőrmester körlet-főfelügyelő és a büntetés-végrehajtási őrmester felügyelő, a vádlott egyik kezében egy grafit ceruzával, másik kezében egy fém kanállal azzal fenyegetőzött, hogy „aki bejön a zárkába, azt megöli”. A büntetés-végrehajtási törzsőrmester felszólítására a vádlott letette a kezében tartott tárgyakat, majd megbilincselése után az egészségügyi épületbe kísérték. A vádlott a vizsgálata során – azért, hogy az egészségügyi ellátást megakadályozza - ismét agresszívvé vált, az időközben megjelenő büntetés-végrehajtási hadnagy sértettet azzal fenyegette meg, hogy szabadulását követően megöli és rágyújtja a családjára a házát. 

A büntetés-végrehajtási őrmester sértett a bántalmazása következtében 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. 
A fentieket követően a vádlott aznap a zárkájában az ablakból a csavarokat ismeretlen módon, az ablakkeret megrongálásával eltávolította, amelynek következtében az ablak üvege kiesett és összetört, a jobb oldali ablak üvegének sarkát pedig ismeretlen módon beütötte. A biztonsági üvegek megrongálásával 79.446 forint kárt okozott. 
2020. május 11-én pedig zárkájában kézzel letörte a WC-ajtót. Az ajtó megrongálásával 104.221 forint kárt okozott. A vádlott ily módon a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetnek összesen 183.667 forint kárt okozott, amelyből a büntetés-végrehajtási intézetben lefolytatott kártérítési eljárás folytán 79.446 forint megtérült.

Az ítélet jogerős.

Szombathely, 2021. június 8.

Szombathelyi Törvényszék Sajtóosztály