Elhalasztotta a Szombathelyi Törvényszék mint munkaügyi bíróság a perfelvételi tárgyalást a VASIVÍZ Zrt. korábbi vezérigazgatójának és a VASIVÍZ Zrt.-nek munkaügyi perében

A felperes vezérigazgató munkakörben határozott idejű munkaviszonyban állt az alperessel. A felperes munkaviszonyát az alperes a határozott idő lejárta előtt megszüntette arra hivatkozással, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal határozatában megállapította, hogy a felperes a jogszabályban meghatározott szakmai tapasztalattal nem rendelkezik. A munkáltató intézkedését a felperes jogszerűtlennek tartja. Az üggyel összefüggésben a Fővárosi Törvényszék előtt közigazgatási peres eljárás van folyamatban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által hozott határozat felülvizsgálata iránt.

Jelen munkaügyi perben a felperes 2020 szeptemberében terjesztett elő keresetlevelet az alperessel szemben 12 havi távolléti díj összegének megfelelő kártérítés iránt, míg az alperes a kereset elutasítását kérte. A Szombathelyi Törvényszék mint munkaügyi bíróság 2021. január 12-én tartott perfelvételi tárgyalást. A tárgyalást megelőző napon a felperes keresetváltoztatást terjesztett elő. A felperes korábbi kereseti kérelmét megváltoztatta, illetve további, új kereseti kérelmeket terjesztett elő, így elsődlegesen munkaviszonyának helyreállítását és elmaradt munkabérének megfizetését kérte a bíróságtól. Az új petítumok mellett a felperes az eljárás felfüggesztését is kérte a bíróságtól figyelemmel a Fővárosi Törvényszék előtt folyamatban lévő eljárásra.

A keresetváltoztatást tartalmazó iratot a bíróság elektronikus úton haladéktalanul megküldte az alperesnek, azonban a kézbesítés a perfelvételi tárgyalás kezdő időpontjáig nem történt meg, így az alperes annak tartalmát nem ismerte meg. A kereseti kérelmek jelentős mértékű megváltoztatása miatt a bíróság perfelvételi tárgyalást elhalasztotta azzal, hogy egyúttal az alperest arra is felhívta, hogy elsődlegesen az eljárás felfüggesztése iránti kérelem tárgyában tegye meg a nyilatkozatát.

Szombathely, 2021. 01. 12.