Előkészítő ülés halálos munkabalesetben

A Szombathelyi Járásbíróság előkészítő ülés tartott halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indult ügyben

A vádirati tényállás szerint tavaly nyáron egy szombathelyi gimnázium kerítése és egy parkoló közötti sétány területén földalatti szerelőcsatornában lévő távhővezeték hibaelhárítási munkáit végezték. A helyszínen jelen volt az I. r. vádlott, aki a hibaelhárítás gyakorlati kivitelezéséért felelős vezető volt, munkakörébe tartozott mind a meghibásodások javításának, mind a hibaelhárítási tevékenységek felügyelete, ellenőrzése. A II. r. vádlott munkagépkezelőként dolgozott, valamint jelen volt a fűtésszerelő, alkalmazott sértett is.

Az I. r. vádlott a munkavégzés megkezdése előtt a jelenlévőknek ismertette az elvégzendő feladatokat, azaz, hogy a 2-2,5 méter mélyen lévő szerelőcsatornáról el kell távolítani a földet, majd az azon lévő beton fedlap felemelése után a hibás távhővezetéket meg kell javítani. Miután az I. r. vádlott kijelölte a munkagödör ásásának helyét, a II. r. vádlott egy árokásó-rakodógéppel megkezdte a fedlap feltárását, majd azt a munkagép segítségével a munkagödör rövidebb oldalának támasztotta. Azonban a hiba nem a felemelt fedlap alatt volt, ezért az I. r. vádlott újabb utasítást adott további szerelőcsatorna-szakasz feltárására. Ennek érdekében a II. r. vádlott átállt a munkagéppel a járdára. A beton fedlap részben a járda alatt helyezkedett el, ezért a II. r. vádlott a járda betonját feltörte, majd az ásási munkák elvégzése érdekében a munkagépet a tehermentesítő lábakkal rögzítette, kitalpalta. Ennek során a gép bal oldali stabilizáló karját a feltört betontörmelékre engedte, majd a fedlap feletti földréteget kiásta. Miután a második fedlap is láthatóvá vált, azt a II. r. vádlott a munkagép markoló kanalával felemelte, és a munkagödör iskola felőli oldalának támasztotta. Mivel a 293 cm x 142 cm x 12,5 cm nagyságú, és mintegy 1 tonna súlyú betonlapot kb. függőleges helyzetig lehetett felállítani, azt a II. r. vádlott a munkagép markoló kanalával támasztotta meg, a fedlapot így csak a munkagép kanala tartotta. Miután a hibás vízcső-szakaszt megtalálták, az I. r. vádlott utasítására a sértett és egy másik dolgozó lementek a munkagödörbe és megkezdték a hiba elhárítását. Ennek során az I. r. vádlott a helyszínről távozott, a javításhoz szükséges anyagért a telephelyre ment anélkül, hogy maga helyett munkairányítót jelölt volna ki. Közben a II. r. vádlott az árokásó-rakodógépet leállította, abból kiszállt, majd kis idő elteltével, anélkül, hogy meggyőződött volna arról, hogy a munkagödörben tartózkodik-e valaki - visszaült a munkagépbe, azt elindította. Ennek következtében a munkagép törmelékeken álló, bal oldali letalpaló lába kb. 42 cm-t oldalirányba megcsúszott, a beton fedlap pedig elveszítette addigi viszonylagos stabil helyzetét, megbillent és a szerelőaknában tartózkodó sértettre dőlt, aki a helyszínen életét vesztette.

A baleset azért következett be, mert az I. r. vádlott, mint a munkáltató képviseletében eljáró munkahelyi vezető eltűrte, hogy a beton fedlap súlyosan veszélyeztető módon, instabil állapotban legyen elhelyezve és tárolva a munkavégzés során, tudomásul vette, hogy a fedlap kitámasztása szabályszegő módon a munkagép kanalával történjen, továbbá a helyszínről való eltávozásakor nem gondoskodott a biztonságos munkavégzés személyi feltételeinek megvalósulásáról, azaz nem jelölt ki munkairányítót. A II. r. vádlott pedig a földmunkagépet nem rendeltetésszerűen használta, azaz a kanalát kitámasztásként alkalmazta, a gép talpalásakor a kitámasztó lábakat törmelékre helyezte, aminek következtében a munkagép el tudott billenni, továbbá nem győződött meg arról, hogy a gép veszélyes hatósugarában személyek nem tartózkodnak. Mindezen súlyos és halmozott foglalkozási szabályszegések közvetlen ok-okozati kapcsolatban állnak a bekövetkezett balesettel és a sértett halálával.

Az I. r. vádlott nem ismerte el bűnösségét, a II. r. vádlott igen, az ügyet szeptember 17-én folytatja a bíróság tanúk és szakértő meghallgatásával mindkettő vádlott vonatkozásában.

Szombathely, 2020. június 25.