Ítélet a volt rektor hűtlen kezelés miatti ügyében

Ítéletet hozott a Szombathelyi Járásbíróság dr. G. K és társa ellen társtettesként elkövetett, jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt indult ügyben.

Az ítéleti tényállás lényege szerint az I. r. vádlott 2013. október 23-ig a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola rektori illetve rektorhelyettesi, a II. r. vádlott 2012. december 30-ig a gazdasági igazgatói feladatokat látta el. Az I. r. vádlott nyílt versenytárgyalás, illetve pályázati eljárás lefolytatása nélkül, a szenátus kizárólagos döntési jogkörét elvonva, a hallgatók kikapcsolódását szolgáló klubhelyiségre határozott idejű bérleti szerződést kötött egy kft-vel, amelyet a II. r. vádlott ellenjegyzett. Később a többek között a bérlet idejét 20 évre meghosszabbító szerződés módosítását az I. r. kötötte meg a céggel, ehhez a II. r. vádlott ellenjegyzését már nem adta.

A más vállalkozók által benyújtott ajánlatok alapján a vádlottaknak a piaci viszonyokhoz sokkal jobban közelítő bérleti szerződés megkötésére is lehetőségük lett volna, akik azonban mindezt figyelmen kívül hagyva, a valós piaci viszonyokhoz képest alacsonyabb bérleti díjat ajánló gazdasági társasággal kötötték meg a bérleti szerződést a klubhelyiség üzemeltetésére. A vádlottak vagyonkezelői kötelezettségének megszegése következtében -figyelemmel a bérleményben a bérlő által végzett beruházásra - összesen 17.849.344 Ft vagyoni hátrányt szenvedett el a sértett a feljelentés megtételéig, 2015. május 31-ig.

A bíróság az I. r. vádlottat 800.000 Ft, a II. r. vádlottat 600.000 Ft pénzbüntetésre ítélte, kötelezte őket a mintegy 1.100.000 Ft összegű bűnügyi költség megfizetésére. A járásbíróság az ELTE SEK magánfél polgári jogi igényének érvényesítését egyéb törvényes útra utasította.

Az ítélet nem jogerős, a jogorvoslatra fenntartott három munkanapon belül az ügyész és a védők fellebbezést jelentettek be.

Szombathely, 2020. március 9.