A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI ÁLLÁSHELYEKRE

A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK

BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI

ÁLLÁSHELYEKRE

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ

2020. február 28.

14 óra 00 perc

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Ki pályázhat?

cselekvőképes

magyar állampolgár

aki egyetemi állam- és jogtudományi diplomával rendelkezik, és

hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (Iasz.) 11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn

MINTA az elfogadható hatósági erkölcsi bizonyítványról

FIGYELEM! A kizárólag büntetlen előéletet igazoló, „sima” bizonyítvány nem fogadható el!

Ki nevezhető ki fogalmazónak?

aki sikeres fogalmazói versenyvizsgát tesz és

akinek pályázatát a kinevező a személyes meghallgatást követően eredményesnek nyilvánítja

FIGYELEM! Nem köteles újabb versenyvizsgát tenni az a pályázó, aki:

a pályázati feltételeknek megfelel és

a kiírást megelőző 1 éven belül már sikeres felvételi versenyvizsgát tett

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Mit köteles a pályázó benyújtani?

az álláshely elnyerésére vonatkozó motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő motivációs levelet

a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét

amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni, úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét

az önéletrajzát

jogi diplomájának közjegyző által hitelesített másolatát

ennek hiányában az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást

a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

ennek hiányában a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot

FIGYELEM! Személyesen vagy postai úton legkésőbb a szóbeli versenyvizsga kezdetéig is érvényesen benyújtható:

a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata

a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

a többletpontra való jogosultságot igazoló dokumentum

úgy, hogy legkésőbb a szóbeli versenyvizsga napján, a vizsgák megkezdésének időpontjában rendelkezésre álljon.

A jelentkezési lap és melléklete, valamint egy kitöltött segédlet letölthető a www.birosag.hu honlapról!

Mit csatolhat a pályázó többletpont eléréséhez?

a bíróság elnöke és a szakmai gyakorlóhely vezetője által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást arról, hogy a pályázó a bíróságon szakmai gyakorlatot teljesített

a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást a bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről

a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel

a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról

nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett, az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton vagy perbeszédversenyen elért 1.,2.,3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát,

az OTDK-n elért 1.,2.,3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát

a nyelvismeretet igazoló, élő idegen nyelvből tett, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát (a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát is).

FIGYELEM! Annak a pályázónak, aki az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el vagy különdíjban részesült, elegendő e tényre a jelentkezési lapon hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell!

Hová kell benyújtani a pályázatot?

az Országos Bírósági Hivatalhoz (1055 Budapest, Szalay u. 16.)

személyesen vagy postai úton

igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyidejű tájékoztatásával

1 példányban

FIGYELEM! A pályázatnak legkésőbb 2020. február 28-án 14 óráig meg kell érkeznie az Országos Bírósági Hivatalhoz!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Fontos időpontok

2020. március 9. - írásbeli versenyvizsga

2020. március 30. - szóbeli versenyvizsga

2020. május 4. - a pályázatok elbírálásának határideje

2020. május 18. - állások betöltése

Meghirdetett álláshelyek

Bíróság

Álláshelyek száma

Fővárosi Törvényszék

Fővárosi Törvényszék

12

Balassagyarmati Törvényszék

Balassagyarmati Járásbíróság

1

Salgótarjáni Járásbíróság

1

Budapest Környéki Törvényszék

Budapest Környéki Törvényszék

2

Egri Törvényszék

Hatvani Járásbíróság

1

Gyulai Törvényszék

Békéscsabai Járásbíróság

1

Orosházi Járásbíróság

1

Kaposvári Törvényszék

Kaposvári Járásbíróság

1

Marcali Járásbíróság

1

Kecskeméti Törvényszék

Kecskeméti Járásbíróság

1

Miskolci Törvényszék

Miskolci Járásbíróság

3

Székesfehérvári Törvényszék

Székesfehérvári Járásbíróság

1

Szolnoki Törvényszék

Szolnoki Járásbíróság

1

Tiszafüredi Járásbíróság

1

Összesen

28

Illetmény

A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók.

További információk

http://birosag.hu