A Szombathelyi Törvényszék nyilatkozata a Győrben, kiskorúak sérelmére elkövetett emberölés ügyében

A győri kettős emberölés ügyében rendkívüli fontosságú polgári per volt folyamatban, amelynek tényéről és tartalmáról a közvélemény mindezidáig érdemben nem értesült.

A Szombathelyi Járási és Nyomozó Ügyészség 2018. augusztus 2. napján előterjesztett keresetében H.G. alperes [a büntetőeljárás során elítélt] szülői felügyeleti jogának megszüntetését kérte két kiskorú gyermeke vonatkozásában.

A per során a bíróság a keresetlevelet megküldte a gyermekek édesanyja részére és figyelmeztette beavatkozási jogára. Az édesanya az alperes pernyertessége érdekében a perbe beavatkozott, és a kereset elutasítását kérte. Nyilatkozata szerint a gyermekeknek jó apja az alperes, maximálisan kivette részét a gyermekek neveléséből. Fürdette, etette, öltöztette a gyermekeket, segítette őket bölcsődébe, óvodába, iskolába hordani. Az alperes két gyermeke, valamint nem vérszerinti gyermeke is hazavárta az alperest. Előadása szerint az a trauma, amit az alperes cselekménye korábban okozott, a gyermekekben nem él már elevenen, nem kellett őket pszichológushoz vinni. Az együttélésük alatt az alperes alkoholfogyasztása okozott problémát, illetve féltékenysége, de ilyenkor kizárólag vele szemben volt agresszív, nem a gyermekekkel. Még a cselekmény elkövetését megelőző utolsó este is ő vacsoráztatta, fürdette és fektette le a gyermekeket. A beavatkozó édesanya kiemelte, hogy nem haragszik „Gáborra” és hazavárja.  A beavatkozó (édesanya) az iratokhoz 10/AB/1. alatt csatolt írásbeli nyilatkozata szerint „Gábor 2019. szeptember 12-én feltételes szabadlábra helyezhető és ezt mind a 3 gyerek borzasztóan várja. Hiányzik nekik az apjuk!”

 A bíróság a perben tanúként hallgatta meg az édesanya testvérét is, aki előadta, hogy az alperesnek gyermekeivel jó volt a kapcsolata, foglalkozott, tanult velük, nem tudott arról, hogy fizikailag bántalmazta volna a gyermekeket. A tanú szerint a gyermekek a rossz emlékekről nem beszélnek, ezek nem kerülnek szóba, megfelelően jól fejlődnek. A gyermekek életéből hiányzik az apa, mert őrá jobban hallgattak. A gyermekek rendszeresen látogatták a büntetés-végrehajtási intézetben, várják a vele való találkozást, illetve hazavárják az alperest. Az édesanya közeli barátnőjének tanúvallomása szerint az alperes nagyon jó apa, a gyermekekkel kapcsolatosan minden tevékenységet elvégzett, hozzá nagyon kötődtek a gyermekek.

A bíróság a gyermekek vonatkozásában pedagógiai jellemzést is beszerzett. Sem az iskolában, sem az óvodában nem észlelték, hogy pszichológus vagy más egyéb szakorvosi segítségre lenne szükség.

A Szombathelyi Járásbíróság 2019. szeptember 5. napján – fellebbezés hiányában – jogerőre emelkedett ítéletében az alperes szülői felügyeleti jogát két kiskorú gyermeke vonatkozásában megszüntette azzal, hogy az alperes a gyermekeivel jogosult a kapcsolattartásra.

A bíróság a fenti peradatok, a pszichológiai szakértői vélemény, a felperes és az alperesi beavatkozó nyilatkozatát is figyelembe véve rendelkezett a szülői felügyeleti jog megszüntetéséről és az ügyész módosított kereseti kérelme alapján jogosította fel az alperest kiskorú gyermekeivel való kapcsolattartásra.

Szombathely, 2019. december 18. napján

                                                                                                            Szombathelyi Törvényszék