A Pécsi Tudományegyetem ÁJK Alkotmányjogi Tanszék tudományos diákköri hallgatóinak látogatása a Szombathelyi Törvényszéken és az Észak-dunántúli KMRK-nál

2019. szeptember 13-án a PTE-ÁJK Alkotmányjogi Tanszék tanszékvezetője, dr. Tilk Péter egyetemi docens vezetésével az alkotmányjogi tanszék tudományos diákkörének hallgatóit a Szombathelyi Törvényszéken dr. Andor Szabolcs, törvényszéki elnök és dr. Szőke Zoltán, az Észak-dunántúli KMRK mb.kollégiumvezetője fogadta.

E látogatásnak, szakmai megbeszélésnek külön hangsúlyt adott, hogy ebben az évben ünnepeljük Horváth Boldizsár volt igazságügy miniszter előterjesztésében elfogadott, a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV.tc. 150 éves évfordulóját. Horváth Boldizsár Szombathely szülötte, a város főjegyzője volt, majd országgyűlési követe.

A szakmai megbeszélés első részében dr. Andor Szabolcs törvényszéki elnök és Szabó Ákos könyvtáros tájékoztatta a résztvevőket a Szombathelyi Törvényszék történetéről kiemelve a törvényszék életében meghatározó jelentőséggel bíró bírákat, így a 130 évvel ezelőtt átadott törvényszéki épület idején törvényszéki elnökként működő Zsitvay Leót, aki máig irányadóan fogalmazta meg a bírói függetlenség mibenlétét.

A hallgatók részletesen megismerhették az 1900-as évek elején a Szombathelyi Törvényszéken bíróként, majd törvényszéki tanácselnökként működő Gayer Gyula munkásságát, aki a bírói munkája mellett neves botanikus is volt, a Szegedi Egyetemen Növényrendszertani magántanárként is működött. A bírói tevékenysége mellett főleg a botanika területén kiemelkedő bíró személyén keresztül a hallgatók betekintést nyerhettek a bírói hivatás szépségébe.

dr. Andor Szabolcs elnök úr vezetésével a továbbiakban a digitális bíróság eddigi eredményeiről is tájékoztatást kaptak a résztvevők, majd a gyakorlatban is „kipróbálhatták” a távmeghallgatást.

A szakmai megbeszélés, látogatás második felében dr. Szőke Zoltán mb.kollégiumvezető – a bírói hatalomról szóló törvény 150 éves évfordulójához is kapcsolódóan – előadásának elején az 1869. évi IV. törvénycikk máig ható jelentőségét részletezte, elemezte, külön is hangsúlyozva az igazságszolgáltatás és az közigazgatás egymástól való elválasztását, a bírói hivatás kialakulását.

Ehhez kapcsolódóan előadásában még kitért a mai bírósági szervezet rendszerére, külön megemlítve - a bírósághoz való hozzáférés oldaláról is megközelítve - a közigazgatási bíráskodással összefüggő eddigi jogalkotási folyamatot.

A tudományos diákkör hallgatói közjogi jogeset megoldó versenyen is részt vettek.

A látogatás végén a kollégiumvezető minden résztvevőnek emlékül átadta Horváth Boldizsár volt igazságügy miniszternek a képviselőházban az 1869. évi IV. tc. előterjesztésekor tarott beszédjéről készített reprint kiadás másolati példányát a korabeli törvénycikk szövegével együtt.

Zárásként pedig az mb.kollégiumvezető – Horváth Boldizsár munkásságára utalva – egy 1927-es jubiláris emlékalbumban írtakra utalt: „Amint a magyar Kossuth az egész emberiségé, úgy a szombathelyi Horváth az egész Magyarországé volt, míg első kétségtelen Magyarország legnagyobb fia, úgy Horváth Boldizsár Szombathely legnagyobb fia volt”.