Ünnepi összbírói értekezlet a Szombathelyi Törvényszéken

Ünnepélyes összbírói értekezletet tartott a Szombathelyi Törvényszék a Bíróságok Napja alkalmából 2019. július 11-én.

A Bíróságok Napját 2001 óta minden év július 15-én ünnepli a szervezet. Dr. Andor Szabolcs, a törvényszék elnöke kiemelte, hogy 1869. július 15-én – éppen 150 évvel ezelőtt – hirdették ki a bírói hatalom gyakorlásáról szóló törvénycikket, ezzel deklarálva a bírói függetlenséget, ezért a mai esemény különösen emelkedett hangulatú. Köszöntőjében hangsúlyozta a bírói függetlenség elérésének és megtartásának fontosságát, értékének nagyságát.

Az előző évek hagyományait megtartva a törvényszék elnöke – dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal Elnökének egyetértésével – elismerő okleveleket adott át, melyekkel a szervezet azokat a kollégáit méltatja, akik mind bírói munkájukkal, mind életútjukkal példaként járnak elől. Az elismerésben részesülő kollégák közül – nyugdíjazásuk folytán – ketten is ezzel az ünnepélyes eseménnyel búcsúztak a hivatástól, a munkatársaktól. A Megtartó Program keretében a bírák és az igazságügyi alkalmazottak szolgálati idejének elismerésére is sor került.

Elismerő oklevélben részesült dr. Hoós Tibor törvényszéki tanácselnök, aki 1979. március 1-jén indult el a 40 évet felölelő bírói hivatás útján. Bírói munkája a polgári és a gazdasági ügyszak teljes területére kiterjedt. Szakmai pályáján kiemelkedő, hogy 2008 és 2014 között a Vas Megyei Bíróság Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának kollégiumvezetője, emellett 2012 februárjától 2013 februárjáig a törvényszéknek az elnöki feladatok ellátásával megbízott vezetője volt. Dr. Hoós Tibor, törvényszéki tanácselnök 2012. november 1-jétől címzetes táblabíró. Hivatásának négy évtizedes gyakorlása alatt 1985-ben Miniszteri Dicséretben, 1989-ben Igazságügyi törzsgárda bronz fokozat elismerésben részesült. Az ítélkező tevékenysége mellett számos egyéb szervezeten belüli és azon kívüli tevékenységet is ellátott, többek között a bíróság belső, helyi képzéseiben és a Magyar Jogászegylet Vas Megyei Szervezetében is.

Dr. Bakucz László 1989. november 16-án nyert bírósági fogalmazói kinevezést és 1991. május 1-jétől kezdte meg cégbírói munkásságát. Neve a megyében – mondhatjuk – összeforrt a cégbíráskodással, feladatainak ellátása során kezdetektől a „szolgáltató bíróság” szemléletével járt el. A cégbírósági feladatok mellett a gazdasági fellebbviteli tanács tagja volt. Folyamatosan részt vett a fiatal generáció felkészítésében, részt vett jogszabályok véleményezésében. 2012. január 1-jétől címzetes táblabíró. A napi ítélkezés mellett a Magyar Bírói Egyesület Vas Megyei Szervezetének 1993-2018-ig elnöke. A Vas Megyei Bíróság és a megye területén működő helyi bíróság elnökei által létrehozott, az elnehezült életsorsú aktív bírák helyzetének megsegítését szolgáló „Reménység” Alapítvány kuratóriumának elnöki tisztségét is betölti.

Ugyancsak elismerésben részesült dr. Sipos Andrea, a Szombathelyi Járásbíróság büntető ügyszakos bírája. Fogalmazói kinevezéssel 1997-ben kezdte meg munkáját a Szombathelyi Városi Bíróságon, majd 2001. február 1-jei bírói kinevezésétől kezdődően több mint tíz évig a Sárvári Városi Bíróság egyik büntető bírája volt. 2013. szeptemberétől a Szombathelyi Járásbíróságon folytatta ítélkezési hivatását. Feladatainak ellátása mellett a fogalmazók képzésében, valamint a határozott időre kinevezett bírák mellett instruktor bíróként vesz részt.

Szombathely, 2019. július 11.