Humánum és Méltányosság a Munkaügyi és a Közigazgatási Jogalkalmazásban. Konferencia beszámoló

Humánum és méltányosság a munkaügyi és a közigazgatási jogalkalmazásban című konferencia az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium szervezésében

Az Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium 2016. szeptember 16. napján tartotta meg a Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó szakmai konferenciáját. A konferencia célkitűzése – dr. Szőke Zoltán regionális kollégiumvezető megfogalmazása szerint – az, hogy a jogalkalmazásban dolgozók a jogszabályok szövege mögött meglássák az embert, illetve értékvesztett világunkban igazodási pontként szolgáljon a humánum és méltányosság. A konferencián a regionális kollégium tagjain kívül a régió bírósági és közigazgatási vezetői is részt vettek.

Dr. Frivaldszky János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog-és Államtudományi Kar Jogbölcseleti Tanszéke tanszékvezető egyetemi tanára előadásában a vasárnapi munkavégzés kapcsán a vasárnapi kötelező pihenőnap jogon kívül szempontjaiból indult ki, megkülönböztetve egymástól a kitöltött idő és a betöltött idő fogalmát. Szerinte a vasárnap rendeltetése alapján az utóbbi időkategória megélését szolgálja, illetve azt, hogy rohanó világunkban az ember feltegye magának azokat a kérdéseket, melyek megválaszolására máskor nem jut ideje.

Dr. Pál Lajos ügyvéd, a Munka törvénykönyve Kommentárjának egyik szerzője előadásában a pápai enciklikákból kiindulva azt vizsgálta, hogy a Munka törvénykönyvében található alapelvek hogyan érvényesülnek a mindennapi munkaügyi bírósági gyakorlatban.

Dr. Berke Gyula rektorhelyettes, a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Munkajogi és Társadalombiztosítási Tanszékének vezetője a munkavállaló emberi méltóságával foglalkozó alkotmánybírósági határozatokat ismertette a konferencia résztvevőivel, külön is kitérve a várandósság tényének felmondás kapcsán történő előzetes közlési kötelezettsége jogszabályi rendelkezését megsemmisítő határozatra.

Dr. Frivaldszky János második előadásában az emberi méltóság kérdését tekintette át a menekültügyi eljárásokban, megkülönböztetve egymástól a menekült és a gazdasági migráns fogalmát. Az előadó a fenti két kategória vonatkozásában az eltérő eljárások és jogkövetkezmények alkalmazásának szükségességét hangsúlyozta.

A konferencia záró előadása dr. Tilk Péter, a Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszéke vezetőjéhez fűződik, aki a méltányosság érvényesülését tekintette át a közigazgatási hatósági eljárásokban, kitekintve a méltányossággal kapcsolatos ombudsmani gyakorlatra is. Előadása végén szót ejtett még a közigazgatási bíráskodás átalakításával kapcsolatos törvénytervezetről is, hangsúlyozva annak – a méltányos eljárást is érintő – lehetséges veszélyeit.