2.1. A szerv alaptevékenysége-, feladat- és hatásköre

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A Szombathelyi Törvényszék feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó jogszabályok

Működés - jogállás

Magyarország Alaptörvénye

2011. évi CLXI. tv. a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról

2011. évi CLXII. tv. a bírák jogállásáról és javadalmazásáról

1997. évi LXVIII. tv. az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról

2010. évi CLXXXIV. tv. a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról

Bírósági eljárás

2017. évi CX. tv. a büntetőeljárásról

2012. évi C. tv. a Büntető Törvénykönyvről

2016. évi CXXX. tv. a polgári perrendtartásról

2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről

2017. évi I. tv. a közigazgatási perrendtartásról

2006. évi IV. tv. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

 

Egyéb jogszabályok, utasítások, OBH elnöki szabályzatok

Szervezeti, működési szabályzatok

Ügyelosztási Rend