A BÍRÓSÁGOK FELVÉTELT HIRDETNEK BÍRÓSÁGI FOGALMAZÓI ÁLLÁSHELYEKRE

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Ki pályázhat?

 • cselekvőképes
 • magyar állampolgár
 • aki egyetemi állam- és jogtudományi diplomával rendelkezik, és
 • hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 11. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn. FIGYELEM! A kizárólag büntetlen előéletet igazoló, „sima” bizonyítvány nem fogadható el!

Ki nevezhető ki fogalmazónak?

 • aki sikeres fogalmazói versenyvizsgát tesz és
 • akinek pályázatát a kinevező a személyes meghallgatást követően eredményesnek nyilvánítja
 • FIGYELEM! Nem köteles újabb versenyvizsgát tenni az a pályázó, aki: a pályázati feltételeknek megfelel és a kiírást megelőző 1 éven belül már sikeres felvételi versenyvizsgát tett.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Mit köteles a pályázó benyújtani?

 • az álláshely elnyerésére vonatkozó motivációit, szakmai érdeklődési körét kifejtő motivációs levelet
 • a kitöltött jelentkezési lapot és mellékletét. Amennyiben a pályázó több álláshelyre kíván pályázni, úgy a jelentkezési lapon fel kell tüntetnie ezek sorrendjét
 • az önéletrajzát
 • jogi diplomájának közjegyző által hitelesített másolatát. Ennek hiányában az abszolutóriumot vagy az államvizsgát megelőző félév eredményes befejezését tanúsító egyetemi igazolást
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt. Ennek hiányában a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának kezdeményezését tanúsító okiratot

FIGYELEM! Személyesen vagy postai úton legkésőbb a szóbeli versenyvizsga kezdetéig is érvényesen benyújtható:

 • a jogi diploma közjegyző által hitelesített másolata
 • a kiállításától számított 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • a többletpontra való jogosultságot igazoló dokumentum

úgy, hogy legkésőbb a szóbeli versenyvizsga napján, a vizsgák megkezdésének időpontjában rendelkezésre álljon.

A jelentkezési lap és melléklete, valamint egy kitöltött segédlet letölthető a www.birosag.hu honlapról!

Mit csatolhat a pályázó többletpont eléréséhez?

 • a bíróság elnöke és a szakmai gyakorlóhely vezetője által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást arról, hogy a pályázó a bíróságon szakmai gyakorlatot teljesített
 • a munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt és lepecsételt eredeti igazolást a bírósági ügyintézőként igazságügyi szolgálati jogviszonyban töltött idejéről
 • a diploma mellékletének közjegyző által hitelesített másolatát, amennyiben a diploma „summa cum laude” („praeclare”) vagy „cum laude” minősítése abban szerepel
 • a kiküldő egyetem által kiállított magyar nyelvű igazolást a jogi egyetemi tanulmányok folytatásához kötődő, minimum 2 hónap időtartamú külföldi tanulmányútról
 • nemzetközi vagy bíróság által országos nevezési lehetőséggel meghirdetett, az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton vagy perbeszédversenyen elért 1.,2.,3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát,
 • az OTDK-n elért 1.,2.,3. helyezést vagy különdíjat igazoló okirat másolatát
 • a nyelvismeretet igazoló, élő idegen nyelvből tett, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát (a jogi diploma megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát is).

FIGYELEM! Annak a pályázónak, aki az OBH által meghirdetett tudományos pályázaton 1., 2. vagy 3. helyezést ért el vagy különdíjban részesült, elegendő e tényre a jelentkezési lapon hivatkoznia, okiratának másolatát csatolnia nem kell!

Hová kell benyújtani a pályázatot?

az Országos Bírósági Hivatalhoz

 • személyesen (1055 Budapest, Markó u. 9.) vagy
 • postai úton (1363 Budapest Pf.: 24.)
 • igazságügyi alkalmazott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyidejű tájékoztatásával

1 példányban

FIGYELEM! A pályázatnak legkésőbb 2021. március 29-én 16 óra 30 percig meg kell érkeznie az Országos Bírósági Hivatalhoz!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Fontos időpontok

2021. szeptember 13. - írásbeli versenyvizsga

2021. szeptember 27. - szóbeli versenyvizsga

2021. október 29. - a pályázatok elbírálásának határideje

2021. november 15. - állások betöltése

 

Meghirdetett álláshelyek

Bíróság  Álláshelyek száma
Fővárosi Törvényszék 6
Balassagyarmati Törvényszék - Salgótarjáni Járásbíróság 1
Budapest Környéki Törvényszék - Budakörnyéki Járásbíróság 1
Budapest Környéki Törvényszék - Szentendrei Járásbíróság 1
Budapest Környéki Törvényszék - Szigetszentmiklósi Járásbíróság 1
Gyulai Törvényszék- Batonyai Járásbíróság 1
Gyulai Törvényszék - Szarvasi Járásbíróság 1
Kaposvári Törvényszék - Kaposvári Járásbíróság 2
Kaposvári Törvényszék - Nagyatádi Járásbíróság 1
Kaposvári Törvényszék - Siófoki Járásbíróság 1
Kecskerméti Törvényszék 1
Miskolci Törvényszék - Mezőkövesdi Járásbíróság 1
Miskolci Törvényszék - Miskolci Járásbíróság 1
Miskolci Törvényszék - Ózdi Járásbíróság 1
Nyíregyházi Törvényszék 1
Székesfehérvári Törvényszék - Székesfehérvári Járásbíróság 1
Veszprémi Törvényszék - Ajkai Járásbíróság 1
Összesen 22
   

Illetmény

A bírósági fogalmazó illetményére az Iasz. rendelkezései, az egyéb juttatásokra a bíróságok az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatról szóló 5/2013. (VI. 26.) OBH utasítás rendelkezései az irányadók.

További információk

http://birosag.hu