Ü G Y F É L T Á J É K O Z T A T Ó

 

Tisztelt Ügyfelünk!
A koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszában a Szombathelyi Törvényszék és az illetékességi területéhez tartozó járásbíróságok épületeibe kizárólag az alábbi, szigorú óvintézkedések megtartása mellett léphet be az ügyfél és a jogi képviselő:

  • két méteres védőtávolság betartása – a járványügyi szabályozással összhangban –kötelező, ezért a bírósági épületbe történő beléptetéskor az átvizsgáló helyiségben egyszerre csak annyi ügyfél tartózkodhat, hogy a két méteres védőtávolság megtartható legyen, továbbá az egyes helyiségekben és folyosókon, az ügyfélfogadás, illetve a bírósági eljárási cselekmények során is meg kell tartani az előírt távolságot,
  • a szájat és az orrot eltakaró eszköz (orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más anyagból készült maszk) használata kötelező, az orrot és szájat folyamatosan elfedve kell viselni,
  • a beléptetéskor kötelező a kihelyezett fertőtlenítőszer használata,
  • a bíróság épületébe az idézésben feltüntetett időpontot megelőzően legfeljebb 10 perccel léphet be, a tárgyalóteremet a lehető legrövidebb úton kell megközelíteni,
  • az eljárási cselekmény befejezését követően a bíróság épületét azonnal el kell hagyni.

Amennyiben:
- Ön vagy az Ön környezetében bárki járt fertőzött területen az elmúlt 14 napban, vagy kapcsolatban volt koronavírussal fertőzött személlyel,
- lázas, köhög, orrfolyása vagy nehézlégzése van,

kérjük, hogy a bíróság idézésére se jelenjenek meg, hanem – az idézésen feltüntetett bírósági ügyszámra hivatkozással – a távolmaradását kimentő igazolási kérelmet terjesszen elő, előadva, hogy mi volt az akadálya a megjelenésének.

A járványhelyzetben jelenleg akként vigyázhatunk egymásra, ha megvédjük önmagukat és másokat a fertőzésveszélytől. Ezért van szükség a fenti, szigorú szabályok betartására!

A bírósági épületek épülethasználati rendjére és az épületben tartózkodás szabályaira vonatkozó elnöki intézkedés a bíróság honlapján megtekinthető.
Kérjük a megértésüket és köszönjük az együttműködésüket!

Szombathelyi Törvényszék

 

F E L H Í V Á S

A Szombathelyi Törvényszék és az illetékességéhez tartozó járásbíróságok (továbbiakban: bíróság) épületeibe olyan személy nem léphet be, akire vagy a vele együtt élő személyre vonatkozóan hatósági karantént rendeltek el.

A bíróság épületeibe a kapcsolat megszakítását (megszűnését) követő 14 napig olyan személy nem léphet be, aki szoros kapcsolatban állt valószínűsítetten vagy megerősítetten koronavírussal (COVID-19 vírussal) fertőzött személlyel. E tekintetben szoros kapcsolatban álló személynek minősül különösen az, aki a valószínűsített vagy a megerősített
COVID-19 fertőzöttel
a) egy háztartásban él;
b) személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő);
c) zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő. Pl.
munkahelyen egymás közelében, iskolában egy osztályteremben, kórházi
beteglátogatás során);
d) közvetlen fizikai kapcsolatba került (pl. kézfogás útján);
e) fertőzött beteg váladékával érintkezett védőeszköz alkalmazása nélkül (pl. ráköhögtek
vagy szabad kézzel ért használt papírzsebkendőhöz);
f) a repülőúton bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban ült,
g) egy repülőúton utazott, és a tünetek súlyossága vagy a COVID-19 beteg mozgása indokolja, hogy a repülőgép nagyobb területére vagy akár egészére kiterjeszthető a kontaktuskutatás.

Felhívom a figyelmet, hogy aki a fenti előírások figyelmen kívül hagyásával belép a bíróság épületébe, úgy azzal a személlyel szemben a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 239. §-a
alapján fertőző betegség elleni védekezés elmulasztása szabálysértése, vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 361. § alapján járványügyi szabályszegés vétsége miatt a bíróság eljárást kezdeményez, továbbá a szabálysértő magatartással okozott esetleges károkért a polgári jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Koronavírus fertőzöttséggel kapcsolatos valótlan bejelentés esetén a bíróság a bejelentővel szemben – a bejelentés tartalmától függően – feljelentést tesz a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 175. §-a alapján valótlan bejelentés szabálysértése miatt, vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 337. § alapján rémhírterjesztés bűntette, vagy a 338. § alapján közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt.

Kérjük olvassa el figyelmesen a túloldali tájékoztatót is!

Szombathelyi Törvényszék