Összbírói értekezletet tartott a Szombathelyi Törvényszék

A Szombathelyi Törvényszék – idén elsőként – 2017. február 16-án Szombathelyen tartotta meg összbírói értekezletét, értékelte a törvényszék és az illetékességi területén működő járásbíróságok 2016. évi munkáját, ismertette az idei év kihívásait, céljait is. Az értekezleten részt vett dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke, dr. Széplaki László a Győri Ítélőtábla elnöke, dr. Magyarádyné dr. Vándor Zsuzsanna a Veszprémi Törvényszék elnökhelyettese és az Országos Bírói Tanács tagja.

A hagyományoknak megfelelően dr. Andor Szabolcs a törvényszék elnöke részletes beszámolójában egyaránt foglalkozott az ügyforgalmi adatokkal, a szervezeti és személyzeti átalakításokkal, a bírósági beruházásokkal. A beszámolóhoz hozzátartozik az előző év eredményeinek ismertetése, részben ebből következik az is, hogy foglalkozik a 2017 év terveivel is. A legfontosabbnak továbbra is a bíróság alkotmányos kötelezettségének teljesítését, így a független bírák magas színvonalú és időszerű ítélkezését tartotta. Ezek közül kiemelten foglalkozott az időszerűség kérdésével. A kiemelte, hogy a 2016-os esztendő egyik legnagyobb sikere az OBH által meghirdetett Fenntartható Fejlődés Programban való eredményes szereplés. A magas szakmaiság vonatkozásában, ahogy a tavalyi évben, most is kiemelte, hogy az ügyeknek több mint 90%-a első fokon jogerőre emelkedik. Ez a mutató alátámasztja, hogy a megye bírái képesek olyan döntéseket hozni, amely az eljárás valamennyi résztvevője számára megnyugtatóak és elfogadhatóak. A törvényszék elnöke továbbra is hangsúlyt fektet az Országos Bírósági Hivatal által kiemelt fontosságú területekre, így a tanúgondozásra, a nyitott bíróság programra, bírósági közvetítésre. Igazán örömteli, hogy a Szombathelyi Törvényszékhez tartozó valamennyi bírósági épületben történt felújítás, korszerűsítés, munkakörnyezet és munkakörülmény javítás. A 2017–es év kihívásai közé tartozik a három új eljárásjogi kódex alkalmazására való felkészülés, az elektronikus ügyintézés, a távmeghallgatás. Az új kihívások mellett pedig mindenekelőtt fontos, hogy a korábbi évek alatt elért eredményeket megtartsa vagy akár tovább javítsa a törvényszék. Egyúttal köszönetet mondott valamennyi kollégának az elvégzett munkáért, további az OBH Elnöke felé a nyújtott támogatásért.

Dr. Magyarádyné dr. Vándor Zsuzsanna, a Veszprémi Törvényszék elnökhelyettese, az Országos Bírói Tanács tagja aki röviden ismertette az OBT 2016-os tevékenységét, felsorolta azokat a területeket, ahol a tanácsa tagjai kompetenciával rendelkeznek. Dr. Andor Szabolcs elnök úr részére elismerő oklevelet adott át a 15 éves kiváló bírói szolgálatáért.

Dr. Széplaki László elismeréssel szólt a minőségi ítélkezési munkáról és kiemelte, hogy a törvényszék és a Győri Ítélőtábla között folyó munka még hatékonyabbá tehető a polgári és büntető kollégiumokon belüli szorosabb együttműködéssel, szakmai véleménycserékkel. Erre lesz alkalmas az oktatási és képzési rendszer 2017-es átalakulása, és a regionálisan megszervezett számos képzés közös lebonyolítása. Kiemelte, hogy az ítélőtábla illetékességi területéhez tartozó törvényszékek közül a Szombathelyi Törvényszék őrzi a magas színvonalú munkát, így szinte valamennyi mutatóban első vagy második helyen szerepel mind civilisztikai, mind büntető ügyszakban.

Dr. Handó Tünde az Országos Bírósági Hivatal elnöke kifejezte szakmai elismerését és értékelte a törvényszék által tett intézkedéseket a célok megvalósítása érdekében. Felhívta a vas megyei bírák figyelmét arra, hogy bár sok erőfeszítés szükséges az eredmények eléréséhez, azok megtartásához, vagy éppen a további fejlődéshez, ugyanakkor hangsúlyozta azt is, hogy a befektetett munka mindig megtérül. Részletesen szólt az Országos Bírósági Hivatal által kifejetett valamennyi tevékenységről is, amelyek során érdekérvényesítő munkát végeznek a hivatal munkatársai. Említette, hogy ez minden apró részletében nem látható, vagy nem mindenki számára látható, de biztosította arról valamennyi kollégát, hogy jómaga és a hivatal dolgozói mindig a bírósági szervezet érdekében járnak el. Dr. Handó Tünde is kitért arra, hogy az idei év fő kihívása valóban az alapos felkészülés lesz, ezt megelőzően néhány gondolatban kitért a 2016 évi programokra, így a Megtartó Program és a Fenntartható Fejlődés Program eredményeire.

Az értekezlettel egyidőben megtartott sajtótájékoztatóról készült felvétel a 112press honlapján tekinthető meg: link

 

Szombathely, 2017. február 16. napján