Bírósági közvetítői eljárás

Tisztelt Peres Felek!

 

Ha az Önök közötti jogvita alkalmas arra, hogy közvetítői eljárás keretében történjen a konfliktusuk rendezése, Javasoljuk Önöknek, hogy vegyék igénybe a közvetítői eljárást. Ez lehetővé teszi, hogy a felek a per helyett párbeszéd útján megegyezzenek.

A közvetítéssel a felek csak nyerhetnek. Ez az eljárás ugyanis ingyenes, lehetőséget biztosít az eljárás gyors befejezésére, megegyezés esetén perbeli költségkedvezmények illetik meg, lehetővé teszi a felek érdekeinek megfelelő megállapodást képzett, titoktartási kötelezettséggel eljáró közvetítő igénybe vételével.

A bírósági közvetítővel a felek együtt és külön-külön is találkozhatnak.A közvetítői eljárás közös kérelmük alapján indul meg, mely kérelmet akár a jelen bíróságnál, akár bármelyik bírósági közvetítőnél előterjeszthetik.

A közös kérelmet a peres eljárás megindítása után terjeszthetik elő, akár az első tárgyalás előtt, akár a per folyamata alatt bármikor.

A közvetítői eljárás alatt elhangzottak titkosak, azokat sem a perben, sem egyéb eljárásban nem lehet felhasználni.

Megegyezés esetén kérhetik annak bírósági jóváhagyását, míg megegyezés hiányában a peres eljárás a bíróság előtt folyik tovább.

Bírósági közvetítőként tevékenykedik Vas megyében: