A Szombathelyi Törvényszék elnökhelyettesének szabályzata a bírósági épületekben tartózkodás rendjének veszélyhelyzet idejére történő szabályozásáról

2020.El.I.A.1/155. szám

A Szombathelyi Törvényszék elnökhelyettesének szabályzata a bírósági épületekben tartózkodás rendjének veszélyhelyzet idejére történő szabályozásáról

 

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 168. §-ában írt felhatalmazás alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének 49.SZ/2020. (IV.3.) OBHE határozata szerint, a következő szabályzatot adom ki:

 

A szabályzat hatálya:

 

1.§

A szabályzat hatálya kiterjed a Szombathely, Szily János u. 7. szám alatti, a Szombathely, Petőfi Sándor u. 1/A. szám alatti, a Körmendi Járásbíróság, a Kőszegi Járásbíróság és a Sárvári Járásbíróság épületének rendjére a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (IV.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet idejére.

 

A szabályzat célja:

 

2.§

A szabályzat célja, hogy a bíróságon történő munkavégzés során a bírósági épületekben tartózkodók a személyes érintkezést elkerüljék, illetve azt a legszükségesebb esetekre korlátozzák, amelyek során be kell tartani a 47.SZ/2020. (IV.1.) OBHE határozat 3. pontjában írtakat.

 

A bírósági épületben tartózkodás alapvető szabályai veszélyhelyzet esetén:

 

3.§

(1)

A bíróság épületében ügyfél csak a veszélyhelyzet idején a bíróságok működéséről és a bírósági épületek használati rendjéről szóló 47.SZ/2020. (IV.1.) OBHE határozat 4. pontjában meghatározott követelmény teljesülése esetén kizárólag az eljárási cselekmény foganatosításának ideje alatt tartózkodhat.

(2)

A bíróság érdekkörébe tartozó feladatot ellátó személy kizárólag a feladat ellátásához szükséges ideig, a megfelelő védőfelszerelés használata esetén tartózkodhat a bíróság épületében.

 

(3)

Bíró és igazságügyi alkalmazott (a továbbiakban együtt: dolgozó) a bírósági épületben tartózkodásáról előre tervezett munkaidő nyilvántartást vezet, amely alapján az épületben csak az e nyilvántartásban feltüntetett dolgozó az ott megjelölt időszakban tartózkodhat.

 

(4)

A dolgozó hivatali kötelezettsége teljesítése érdekében sem léphet be a bíróság épületébe, ha rá vonatkozóan vagy vele együtt élő személyre hatósági karantént rendeltek el.

 

(5)

Ha a dolgozó COVID-19 fertőzésen esett át, a bírósági épületbe kizárólag a gyógyulását igazoló orvosi dokumentáció felmutatásával léphet be.

 

(6)

A dolgozó hozzátartozója a bíróság épületébe nem léphet be.

 

(7)

Ha a dolgozó személyes jelenlétet igénylő munkavégzését úgy kell biztosítani, hogy egy helyiségben csak egy dolgozó tartózkodhat.

 

(8)

A bíróság épületének közös használatban lévő helyiségében munkavégzésen kívüli okból a dolgozó más dolgozóval együtt nem tartózkodhat.

 

(9)

A dolgozó a helyiségek használata során köteles a kihelyezett kézfertőtlenítő eszközöket használni.

 

(10)

A dolgozó köteles a rendelkezésre bocsátott egyéni védőeszközöket a bírósági épületben tartózkodása során használni.

 

(11)

A 2020. március 12. napján kiadott 2020.El.I.A.11/8. számú elnökhelyettesi intézkedésben írtakat a bíróságon történő munkavégzés során fokozott gondossággal kell betartani.

 

Hatályba lépő rendelkezés:

 

4.§

(1)

A szabályzat 2020. április 6. napjától lép hatályba és a veszélyhelyzet megszűnésének kormány általi megállapításával hatályát veszti.

 

(2)

A Szombathelyi Törvényszék elnöke által 2016.El.II.B.8. számon kiadott, a bírósági épületekben tartózkodás szabályairól és az épület rendjének fenntartásáról szóló szabályzatot jelen veszélyhelyzeti szabályzatban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 

Szombathely, 2020. április 6.

 

Dr. Varga Roland

a Szombathelyi Törvényszék

elnökhelyettese