ÁROP 1.2.18/A-2013-2013-0056 Szervezetfejlesztési Projekt

SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROGRAM CÉLJA,FELADATA:

A program elsődleges célja az intézmény működési hatékonyságának a növelése, amely magában foglalja az állam igazgatási tevékenységeinek szervezeti szintű teljesítmény mérését, a működőképes belső folyamatok elősegítését, a szervezeti tudás hatékony kiaknázását, valamint a folyamatosan változó környezethez alkalmazkodni tudó, önfejlesztő szervezeti kultúra kialakítását.

Az innováció további kitűzése, hogy a fejlesztett rendszer minőségi szempontból jobban lássa el társadalmi küldetését.
A célok elérését az öt beavatkozási területbe sorolt eszközök biztosítják. Az öt
beavatkozási terület a teljesítménymenedzsment, a folyamat-optimalizálás, a tudásmegosztás, a minőségirányítás és a  változáskezelés.

SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK
A Szombathelyi Törvényszéken a projekt az alábbi szervezeti célokat támogatja:

– hatékonyabb, átláthatóbb munkavégzés
– kommunikációs vonalak kiépítése, fejlesztése
– szervezeti kommunikáció javítása
– ügyviteli költséghatékonyság
– munkafolyamatok elektronizálása

A pályázat megvalósítása munkacsoportok formájában történt.

Teljesítménymenedzsment munkacsoport
A szervezeti célokhoz kapcsolódó teljesítményindikátorok kidolgozása, azok
nyomon követésére, mérése. Az információnyújtás, illetve a teljesítmény
értékelése kapcsán szervezeti teljesítménybeszámoló készítése.

Minőségirányítás munkacsoport
CAF 2013 minőségirányítási modell módszerének elsajátítása, a szervezeti
önértékelés megvalósítása, majd intézkedési terv készítése.

Folyamatoptimalizálás munkacsoport
A kiválasztott két működési folyamat (törvényszéki végrehajtói kezelőiroda, a
törvényszék büntetés-végrehajtás csoportjához tartozó kezelőiroda) felmérése,
elemzése. Fejlesztési célok meghatározása, probléma azonosítása, folyamatteljesítmény mutatók kialakítása, mérése. Fejlesztési javaslat előterjesztése, jóváhagyást követően annak bevezetése.

Tudásmegosztás munkacsoport
A szervezetnél működő tudásmenedzsment folyamatok feltérképezése,
beazonosítása, szervezeti tudás kiaknázása, explicit-tacit tudás felmérése,
formális-informális tudásmegosztó csatornák létrehozása.

Változáskezelés munkacsoport
A szervezetfejlesztési projekt során bekövetkezett változások folyamatos nyomon követése, aktualizálása, befogadásának elősegítése.

PROJEKTAZONOSÍTÓ:
ÁROP 1.2.18/A-2013-2013-0056

PROJEKT IDŐTARTAMA:
2014. január 01. - 2014. április 30.

A PROJEKT KÖLTSÉGE, AZ ELNYERT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
24 879 238,- Ft,

TÁMOGATÁS FORRÁSA:     Az Európai Unió, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzat vissza nem térítendő támogatása